SUBVENCIONS A SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE GALICIA PARA PROXECTOS INNOVACION, FUNCIONAMENTO DIXITALIZACO E SUSTENTABLE, CREACION E FIDELIZACION DE PUBLICOS E ADAPTACION AOS NOVOS HABITOS DE CONSUMO AUDIOVISUAL

Con esta convocatoria de axudas preténdese apoiar as salas de exhibición cinematográfica galegas a través de proxectos que impulsen a súa innovación e dixitalización sustentable, así como a captación de públicos e a adaptación aos novos hábitos de consumo audiovisual, con cargo ao Plan de transformación, recuperación e resiliencia, no exercicio 2022.

AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACION DAS EMPRESAS EN GALICIA

Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes) mediante bonos de innovación, código de procedemento IN848F:

Liña 1. Bonos para servizos de apoio á innovación, para o financiamento das actividades destinadas á protección da innovación e o coñecemento, transferencia tecnolóxica, comercialización e que permitan o desenvolvemento de novos produtos e servizos ou mellora da competitividade empresarial.

PROGRAMA DE ADQUISICION DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL

O obxectivo destas bases é formar especialistas no ámbito da internacionalización empresarial mediante bolsas de formación práctica en internacionalización, con destino en organismos de promoción económica, centros de investigación e/ou empresas en Galicia e no estranxeiro en labores de investigación de mercados, estudo de empresas e a súa planificación para internacionalización.

A Oficina de Promoción Económica asiste á Asemblea Xeral da Rede de Entidades de Desenvolvemento Local

A entidade SODEBUR exerceu de anfitriona da Asemblea Xeral de onte na que se aprobaron a memoria de actividade e o peche do exercicio de REDEL de 2021, así como as conclusións do Congreso de Desenvolvemento Local celebrado a finais do ano pasado tras un período de reflexión estratéxica.

Conclúe a primeira Maker Faire Galicia híbrida da historia tras cinco xornadas de altísimo nivel

A oitava edición da Maker Faire Galicia destacou tanto polo grado de innovación dos proxectos presentados coma pola calidade dos relatorios ou a gran oferta de obradoiros. As xornadas contaron con máis de 10000 visitantes, tanto virtuais como presenciais, durante as 5 xornadas que durou o evento.

Ademais, durante as 5 xornadas que durou o evento, celebráronse 3 competicións de proxectos, unha no ámbito da industria e as startups, outra no educativo e a última na xornada de portas abertas.

SUBVENCIONS PARA A PROMOCION E DIFUSION DE PROXECTOS MUSICAIS PROFESIONAIS

A finalidade destas subvencións é mellorar a calidade dos proxectos, axilizar a modernización da industria musical, o crecemento de uso de novas tecnoloxías e a dixitalización nas diferentes fases da produción musical, realizada por empresas con actividade habitual na Comunidade Autónoma de Galicia, a través dun apoio a proxectos musicais que consoliden a cadea de valor da industria musical, con criterios de sustentabilidade e rendabilidade do investimento público.

 

Santiago acolle a presentación do Manifesto da Economía Social no ano da súa capitalidade

A sede da Fundación Laboral da Construción no Romaño, acolleu esta mañá a presentación do "Manifesto da Economía Social", coa participación do alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; da vicepresidenta segunda e ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz; do delegado do Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; e da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, entre outras autoridades.

SUBVENCIONS ÁS AXENCIAS DE VIAXE

Contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2022.

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva.

Considéranse gastos subvencionables todos aqueles comprendidos entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 30 de outubro de 2022 con respecto aos conceptos seguintes:

-Gastos derivados da creación do produto e/ou comercialización do destino Galicia.

Aprobado inicialmente o plan especial que permitirá implantar a plataforma loxística de mercadorías na parcela de equipamento institucional IA-8 de Mallou

A responsable da sección de Planeamento do Concello, a arquitecta Esther Sánchez Espiñeira, explicou que o vixente Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) delimita, na zona de Mallou-Meixonfrío, o ámbito do "Sistema xeral de equipamento institucional (é dicir, de utilidade pública xeral para a cidade) administrativo IA-8, localizado na confluencia da avenida do Cruceiro da Coruña coa Avenida de Asturias. Estes terreos ocupan unha superficie total de 11.550 metros cadrados, e inclúense, coa clasificación de "Solo urbanizable delimitado" no ámbito do SUD-1 (Mallou).