O Concello saca a licitación o contrato de conservación e mantemento de viarios no rural por 1 millón de euros

O Concello de Santiago de Compostela vén desenvolvendo ao longo dos últimos anos o mantemento dos pavimentos dos viarios e espazos públicos da súa titularidade mediante contratos de servizo de ámbito integral que facilitan a axilidade na resposta á veciñanza e que finalizan o próximo 27 de febreiro.

AXUDAS PARA O SECTOR EDITORIAL GALEGO

Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subvención a aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten a condición de editoras de acordo co establecido na presente orde, para o que deberán estar dadas de alta antes do 1 de xaneiro de 2023, na epígrafe 476.1 edición de libros, do imposto de actividades económicas e que conten, tamén antes da citada data, cun departamento de edición en Galicia, de acordo co establecido na presente orde (código de procedemento CT238A).

PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO XUVENIL

Este programa ten como obxectivo promover o espírito empresarial e a cultura emprendedora entre os mozos, apostando polo emprendemento e o autoemprego como dúas opcións de acceso ao mercado laboral.

Para crear unha empresa ou consolidar unha empresa precísanse, ademais de determinadas capacidades, moitas horas de traballo e formación no terreo empresarial. Todo iso ha de ir acompañado dunha forte motivación, que resulta vital para conseguir o obxectivo e que provén, na maioría dos casos, dunha actitude emprendedora e activa.

A rede Kaleidos, da que forma parte Santiago, organiza o IV Congreso Europeo de Proximidade, Participación e Cidadanía do 27 ao 29 de marzo

A Fundación Kaleidos Rede, da que forma parte o Concello de Santiago, organiza o IV Congreso Europeo de Proximidade, Participación e Cidadanía (COEP congress) que, baixo o lema ‘Gobernanza local e Axenda 2030: Comunicar para entender’, se celebrará os próximos días 27, 28 e 29 de marzo no Espazo Sociocultural Petxina, na cidade de Valencia.

Un encontro de tres días para compartir debate, análise e reflexións orientadas á acción sobre políticas locais de proximidade, participación cidadá e tendencias de comunicación no marco da Axenda 2030.

SUBVENCIONS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRICOLAS

Regular o procedemento de concesión das axudas que xestionará a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020 destinadas a:

a) Adquisición de bens de equipamento inherentes á actividade empresarial que están desenvolvendo as empresas existentes, co fin de mellorar, ampliar ou modernizar as súas estruturas de produción e/ou servizos.

AXUDAS A IMPLANTACION DE SOLUCIONS AVANZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DA ECONOMIA CIRCULAR

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento da economía circular cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e a implantación de solucións avanzadas para a produción, transporte e distribución de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais, que acaden reducións e aforros na utilización de recursos naturais, auga e enerxía e diminucións na xeración de refugallos, subprodutos ou desperdicios, coa tendencia de converter os refugallos en recursos de uso noutros procesos produtivos.

O turismo recupérase plenamente en Santiago ao superar por primeira vez o millón e medio de pernoctacións

O ano 2022 foi o ano da plena reactivación turística da cidade, segundo afirmou o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, nunha rolda de prensa celebrada no Pazo de Raxoi na que fixo balance dos principias datos turísticos do ano pasado e na que estivo acompañado pola xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil.

O alcalde reúnese cos propietarios das parcelas nas que se ubicará a plataforma de mercadorías, para explicarlle o proceso de expropiación e pago dos terreos

Na reunión explicáronlle aos veciños e veciñas que, unha vez que reciban a notificación, teñen un mes para presentar un escrito de alegacións. Nese escrito de alegacións teñen que manifestar o que consideren con relación ao prezo que se lle ofrece polas parcelas; o número de metros cadrados das súas fincas; e se como consecuencia da expropiación queda algún pequeno resto da parcela que podería ser antieconómico, solicitar a expropiación total, é dicir, de toda a finca.