Convocatorias Vixentes

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas ás galerías de arte, que desenvolvan a súa actividade no ámbito da Comunidade Autónoma...

Fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio...

A finalidade é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica, a súa competitividade e, en definitiva, manter os empregos de calidade...

AKADEMIA é un programa innovador con expertos de referencia internacional que axuda aos estudantes a coller as rendas do seu futuro e a levar as súas carreiras ao seguinte nivel. Está enfocado a...

Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais...

Contribuír a fomentar a modernización e a dixitalización do sector forestal-madeira e impulsar o ecodeseño e a economía circular.

Consideraranse...

Establécense dous tipos de apoio ás persoas traballadoras autónomas:

1ª. Para as que cesaron na súa actividade e van volver emprender un negocio como...

Establecer as bases reguladoras que establecen o procedemento de concesión de subvencións a persoas físicas escritoras, ilustradoras e tradutoras que desenvolvan o seu traballo no...

. O Censo de Solo Empresarial de Galicia, de acordo co artigo 12.1 da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia, ten como finalidade coñecer o...