• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Concello de Santiago pon en marcha un servizo de información a pé de rúa sobre a xestión de residuos na cidade histórica

Segundo explicou Xesús Domínguez, "esta campaña informativa vai estar centrada na xestión de residuos na cidade histórica e pretende informar á veciñanza, aos visitantes e á hostalaría en xeral da necesidade de coidar entre todos a cidade". O obxectivo deste servizo é que todas as persoas fagan "un bo uso do modelo de recollida e tratamento de residuos para manter limpa esta cidade, que ademais é Patrimonio da Humanidade", engadiu o edil.

Aprobada a licitación e subministro da xestión da base de datos Oracle que agruparará a información do Concello de Santiago

Esta licitación enmárcase dentro de plan de modernización da infraestrutura informática e telemática da administración local, que está desenvolvendo a concellaría dirixida por Marta Abal. En concreto, aprobouse a adquisición de licenzas e a xestión integral dunha base de datos de recoñecido prestixio no ámbito internacional, como é Oracle, co obxecto de convertela no núcleo central e integrador de información de todo o Concello de Santiago.

O Concello contará cunha xestión contable 100% electrónica

A Xunta de Goberno Local deu luz verde esta semana á adxudicación dun contrato á empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL por un importe total de 129.808,80 € para a subministración e implantación dunha solución web integrada para a xestión de facturas e a aplicación de xestión contable do Concello de Santiago, que serán ubicadas nun único servidor.

Novos enfoques para as compras públicas

Pero conseguir isto, significa simplificar os procesos internos para eliminar ineficiencias, eliminar os obstáculos que desaniman aos provedores para formular unha oferta e pasar dun proceso que se basea unicamente na xestión de riscos e o cumprimento dos requisitos legais a outro que, sendo xusto, equitativo e completamente legal, poida responder mellor aos desafíos e incluír ciclos de retroalimentación e mellora.

A OMT quere axudar aos destinos urbanos a xestionar o impacto do turismo

O recente crecemento do turismo urbano esixe que o sector garanta políticas e prácticas sustentables que reduzan ao mínimo os efectos negativos do turismo no uso dos recursos naturais, as infraestruturas, a mobilidade e a saturación, así como o seu impacto sociocultural. Cada vez danse máis casos de actitudes hostís das poboacións locais contra as persoas visitantes, debido á masificación, o ruído e outras cuestións, que levaron á aparición de termos como «overtourism» e « turismofobia» nos medios.

Un vistazo ás macrocifras do crecemento turístico

O problema é que un crecemento artificial da demanda deste tipo pode crear burbullas de investimento que engaden máis e máis oferta aos destinos, baixo a falsa presunción de que a festa non vai parar. Algúns profesionais lembran que os nosos destinos maduran e non poden estar a crecer indefinidamente, senón que deben comezar a investir en mellorar a xestión ou renovar a oferta engadindo valor ás propostas.

A escasez de auga podería afectar a 5.000 millóns de persoas en 2050

E non estamos a facer o suficiente para resolver ese problema. A solución poida que non sexa enteiramente tecnolóxica. Aínda que as innovacións en aspectos como a rega e a desalinización axudarán a entregar auga a algunhas persoas, a UNESCO argumenta que os métodos naturais que reteñen auga nos chans poderían axudar a protexer a 1.700 millóns de persoas da escaseza de auga.

Novos deberes para os entes de promoción turística

Así o sostén  European  Cities Márketing (ECM), asociación que reúne ás principais oficinas de turismo e  convention  bureau de cidades europeas, que en 2017 lanzou o seu “Manifesto sobre o futuro das  DMO ( Destination Márketing  Organization)" , no que insta as oficinas de turismo a non limitarse á promoción, senón a adoptar incluso un papel de liderado na xestión integral do destino.