• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Comezan as obras de conservación e mellora de eficiencia enerxética da fachada leste do Pazo de Raxoi

O Consorcio de Santiago iniciou nos últimos días as obras de conservación e mellora da eficiencia enerxética da fachada leste do Pazo de Raxoi, un proxecto que buscará mellorar as condicións de habitabilidade do edificio que acolle o Concello, a Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega. Farase a través da renovación de carpinterías e saneado da fachada que dá á praza do Obradoiro.

O Concello saca a licitación o contrato de conservación e mantemento de viarios no rural por 1 millón de euros

O Concello de Santiago de Compostela vén desenvolvendo ao longo dos últimos anos o mantemento dos pavimentos dos viarios e espazos públicos da súa titularidade mediante contratos de servizo de ámbito integral que facilitan a axilidade na resposta á veciñanza e que finalizan o próximo 27 de febreiro.

As Cidades Patrimonio da Humanidade queixánse de asfixia por falla de ingresos

Pero estes núcleos urbanos necesitan axudas do Estado ou da Unión Europea, que lles permitan paliar o descenso de tributos que se produce pola exención dos impostos -imposto de bens inmobles(IBI) e o imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICO), fundamentalmente- aos propietarios de inmobles protexidos, xa que os centros históricos téñenos bonificados. O IBI é o principal ingreso de calquera municipio.