• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

A Xunta de Goberno ten previsto sacar a licitación, este luns, o proxecto de reurbanización da rúa de García Lorca

As actuacións que se levarán a cabo no eido da accesibilidade serán, entre outras, a eliminación de obstáculos que dificulten os percorridos peonís, deseño de ramplas para salvar desniveis, continuidade de beirarrúas, ou renovación dos firmes e pavimentos que se atopen en mal estado. O prazo de execución é de 24 meses, no que non computarían retrasos alleos á empresa que xustifiquen a prolongación da execución do contrato.

A Xunta de Goberno Local aproba as bases da convocatoria de subvencións destinadas ás asociacións veciñais

Poden acollerse a esta convocatoria todas as asociacións veciñais do municipio que figuren inscritas no "Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Santiago con anterioridade á publicación no BOP desta convocatoria, teñan os seus datos actualizados e estean ao corrente das súas obrigas tributarias.