Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Axudas para a mellora e innovación da empresa local 2020. Coidar para Mellorar, Mellorar para Coidar

En prazo de inscrición 08/05/2020

A convocatoria 2020 deste programa de axuda á innovación no comercio local amplía os fondos dispoñibles e as liñas de subvención co fin de promover cambios positivos que permitan afrontar os desafíos do futuro e contribuír á reactivación económica.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Plan ACTIVA EN SEGURO para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria.

En prazo de inscrición 04/05/2020

A crise socioeconómica orixinada pola crise sanitaria do COVID19 ten orixinado unha especial situación de indefensión naquelas empresas que ou ben se viron obrigadas a cesar a su actividade durante o periodo de confinamento ou ben tiveron que cambiar a operativa da mesma reducíndose o nivel de actividade e facturación das empresas como é o caso de moitos autónomos e microempresas do sector servizos e da industria.

Dende o Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago estase dende o inicio da crise informando sobre os cambios lexislativos e os programas públicos de axudas dispoñibles, así como sobre o Plan de transición cara unha nova normalidade.

Dada a extensión no tempo das medidas de confinamento e as distintas fases establecidas no Plan de transición cara unha nova normalidade considérase preciso no marco do programa “Compostela Móvese 2022 COVID19” aprobado en Xunta de Goberno Local de 20 de abril de 2020 reforzar o traballo que se está realizando neste servizo con este plan "Activa en Seguro para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria" Compostela Movese 2020 COVID19 que axude a este colectivo a encarar as vindeiras semanas ao tempo que se deseñan accións a medio e longo prazo para a súa iniciativa empresarial.

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Enagás Emprende (Enagás), Exolum (CLH), Perseo (Iberdrola), BP Ventures (BP), EIT InnoEnergy, I’mnovation (Acciona), Capital Energy, Red Eléctrica de España

Apoio financeiro a novas empresas innovadoras

En prazo de inscrición 16/04/2020

Apoio financeiro a startups/ scaleups que poidan contribuír a paliar os efectos económicos e sociais do COVID-19 en España.

Enagás Emprende (Enagás) Exolum (CLH) Perseo (Iberdrola) BP Ventures (BP) EIT InnoEnergy I’mnovation (Acciona) Capital Energy Red Eléctrica de España

CDTI

Axudas a empresas innovadoras de base tecnolóxica

En prazo de inscrición 30/03/2020

A convocatoria financiará novos proxectos empresariais procedentes de pequenas empresas innovadoras que requiran o uso de tecnoloxías ou coñecementos desenvolvidos a partir da actividade investigadora e nos que a estratexia de negocio se base no desenvolvemento de tecnoloxía propia.

CDTI

Compartir: