IGAPE

Automatización e dixitalización no contexto COVID-19

14/09/2020

A Xunta de Galicia e a Universidade de Santiagode Compostela (USC) organizan unhaserie demesas de diálogo para analizaro impacto da automatización e a dixitalizaciónnos diferentes sectores económicos de Galicia, nun contexto no que están a cobraraínda máis relevanciadebido ás consecuencias provocadas polapandemia da covid-19.

O obxectivo dos cinco encontrosprogramados é que as institucións participantes expoñan a situación destes procesos a día de hoxe noseu ramode actividade, para contribuír así a un mellor diagnóstico dos seus impactos e poder achegarpropostas que axuden a afrontar os retos existentes e emerxentes.

As sesións desenvolveranse na modalidade de webinarios os próximos días 16, 17, 23, 24 e 30 de setembro, ás 16.30 horas. Serán moderadas por representantes do Igape e da USCe durante cada unhapoderanse enviar preguntas ao moderadorou moderadora

Día 16 de setembro, 16:30 horas.

Participantes:

 • ClústerTic Galicia
 • ClústerTéxtilModa -COINTEGA
 • Clústerda Función Loxística de Galicia
 • ClústerAlimentario de Galicia

https://zoom.us/webinar/register/WN_rgR9MweWQCuVbNp9Cx3R8A

Día 17 de setembro, 16:30 horas.

Participantes:

 • Clústerdo Audiovisual Galego
 • Clúster da Comunicación de Galicia
 • ClústerTurismo de Galicia

https://zoom.us/webinar/register/WN_TCexHksvR8WhA541FAVnrw

Día 23 de setembro, 16:30 horas.

Participantes:

 • ANFACO-CECOPESCA
 • Clústerde Acuicultura de Galicia

https://zoom.us/webinar/register/WN_VBZZb6LET-WzBGOKn5nAvA

Día 24 de setembro, 16:30 horas.

Participantes:

 • Clústerda Saúde de Galicia
 • ClústerTecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida -BIOGA
 • Hub de Innovación Digital Data Life

https://zoom.us/webinar/register/WN_xZd7Fap1RbmTQOzeaS7mVA

Día 30 de setembro, 16:30 horas.

Participantes:

 • Clústerda Madeira de Galicia
 • Clústerdo Granito de Galicia
 • Clústerda Pizarra de Galicia

https://zoom.us/webinar/register/WN_QGtndkP3RuiT64Qb3pAjlQ

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
IGAPE