XUNTA DE GALICIA

Axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II)

10/09/2020

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

Actuacións 1 e 2

Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.

Persoas físicas.

Comunidades de propietarios.

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D,E, F, G, J, R ou W.

Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.

Actuacións 3 e 4

Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W.

Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.

Actuacións:

Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sustentable ao traballo.

A contía das axudas para cada unha das actuacións vén establecida no anexo III do Real decreto 569/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o Programa de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II) publicado no BOE núm. 169, do 17 de xuño de 2020.

Prazo:

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará ás 9.00 horas do día 1 de outubro de 2020 e rematará un ano despois da publicación no DOG da presente convocatoria.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
XUNTA