XUNTA DE GALICIA

Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do

19/06/2020

Entidades beneficiarias:

Asociacións de comerciantes, de ámbito superior ao municipal, ou federacións, sen fins de lucro, que desenvolvan actuacións para a revitalización do comercio de proximidade e incentivación da demanda comercial, a través de fórmulas conxuntas e integrais que superen a capacidade de actuación das asociacións de comerciantes de ámbito municipal.

Obxecto:

Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, de ámbito superior ao municipal, ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial.

Considéranse actuacións subvencionables, as relacionadas a continuación, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro de 2020.

Non obstante, en función da súa especial natureza, tamén se considerarán actuacións subvencionables aquelas actuacións que se inicien no mes de decembro do ano 2019 e teñan continuidade ininterrompida no exercicio 2020, concretamente as actuacións derivadas da campaña de Nadal 2019/20.

Actuacións subvencionables. A incentivación da demanda comercial e do consumo que facilite o desenvolvemento e a mellora da actividade comercial levada a cabo polas asociacións de comerciantes de ámbito superior ao municipal ou federacións, a través de campañas de dinamización ou actuacións encamiñadas á promoción das vendas que se deberán presentar dentro dun proxecto de incentivación ao consumo en que se amose a participación directa das asociacións de comerciantes integrantes na entidade beneficiaria ou dos establecementos comerciais asociados, de ser o caso.

Investimentos máximos subvencionables e contía da subvención:

  • 70.000 euros para as federacións que conten con 20 ou máis asociacións federadas.
  • 48.000 euros para as federacións que conten con menos de 20 asociacións federadas.
  • 13.000 euros para as asociacións de ámbito superior ao municipal.
Prazo:

Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Considéranse actuacións subvencionables, as relacionadas a continuación, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro de 2020.

Non obstante, en función da súa especial natureza, tamén se consi

Compartir:
XUNTA