ICO

Financiamento extraordinario ao sector turístico e actividades anexas

28/03/2020

Amplíase a todas as empresas e traballadores autónomos con domicilio social en España, que estean incluídos nos sectores económicos do cadro de actividades publicado, a liña de financiamento prevista para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

Importe máximo por cliente: ata 500.000 euros, nunha ou varias operacións.

Conceptos susceptibles de financiamento:

  • Necesidades de liquidez financiables a través da Liña Empresas e Emprendedores.
  • Proxectos de dixitalización e en particular os destinados a fomentar solucións de teletraballo recolleitos no programa Acelera Peme.

Modalidade: préstamo.

Tipo de interese: fixo, ata o 1,5% (TAE máxima incluída comisións).

Prazo de amortización e carencia: De 1 a 4 anos con 1 ano de carencia de principal.

Comisións: a entidade de crédito poderá cobrar unha única comisión ao comezo da operación, ademais de, no seu caso, a de amortización anticipada.

Garantías: a determinar pola entidade de crédito, excepto aval de SGR/ SAECA. Vixencia: poderanse formalizar préstamos ata o 31 de decembro de 2020.

Este financiamento con garantía do ICO está sometida ao Regulamento (UE) número 1407/2013 da Comisión Europea relativo ás axudas de mínimis.

Dirixido a:

Poderán ser destinatarios da liña de financiamento prevista no artigo 4 da Real Decreto-lei 12/2019, do 11 de outubro, as empresas e autónomos con domicilio social en España que formalicen operacións na Liña « ICO Empresas e Emprendedores», cuxa actividade se encadre nun do seguintes CNAE do sector turístico:

Cód. CNAE2009

Título CNAE2009

493

OUtro transporte terrestre de pasaxeiros.

4931

Transporte terrestre urbano e suburbano de pasaxeiros.

4932

Transporte por taxi

4939

Tipos de transporte terrestre de pasaxeiros n.c.o.p.

511

Transporte aéreo de pasaxeiros.

5110

Transporte aéreo de pasaxeiros.

5221

Actividades anexas ao transporte terrestre.

5222

Actividades anexas ao transporte marítimo e por vías navegables interiores

5223

Actividades anexas ao transporte aéreo

551

Hoteis e aloxamentos similares.

5510

Hoteis e aloxamentos similares.

552

Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia.

5520

Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia.

559

Outros aloxamentos.

5590

Outros aloxamentos.

56

Servizos de comidas e bebidas.

561

Restaurantes e postos de comidas.

5610

Restaurantes e postos de comidas.

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629

Outros servizos de comidas.

7711

Aluguer de automóviles e vehículos de motor lixeiros.

7721

Aluguer de artígos de ocio e deportes.

7911

Actividades das axencias de viaxes.

7912

Actividades dos operadores turísticos.

799

Outros servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos.

7990

Outros servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos.

855

Outra educación.

91

Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais.

9004

Xestión de salas de espectáculos.

9102

Actividades de museos.

9103

Xestión de lugares e edificios históricos.

9321

Actividades dos parques de atracciones e os parques temáticos.

9329

Actividades recreativas e entretemeento.


Solicitude:

Directamente a través das entidades de crédito que colaboran nesta Liña:

SANTANDER

BBVA

CAIXABANK

BCC (GRUPO CAJAMAR)

B. COOPERATIVO

BANKINTER

CAJA RURAL DE TERUEL

LIBERBANK

BANCO SABADELL

CAJA RURAL DEL SUR

CAJA RURAL DE NAVARRA

CAJA RURAL DE JAÉN

CAJA RURAL DE ZAMORA

CAJA RURAL DE ASTURIAS GLOBALCAJA

CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA)

CAJA RURAL DE GRANADA

UNICAJA

ABANCA

Consulte a fonte orixinal para comprobar novas incorporacións de entidades financeiras.


Prazo:

Ata o esgotamento do crédito.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
ICO