Convocatoria de Axudas Compostela Móvese 2020 COVID19

Erro detectado no extracto publicado no BOP Coruña de 15 de maio de 2020

15/05/2020

Debido a un erro na elaboración do extracto das bases da convocatoria para a súa publicación no BOP Coruña, no extracto prublicado no BOP Coruña de 15 de maio de 2020 cando se refire ás empresas ás que vai dirixida a convocatoria de axudas aparece MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS  cando debería decir \"MICROPEMES DE MENOS DE ONCE TRABALLADORES/AS.

Publicarase a correspondente corrección deste erro no BOP Coruña, que non afecta ás bases completas da convocatoria que poden descargarse nesta web tanto en galego como en castelán e que poden ademáis consultarse na web da Base de Datos Nacional de Subvencións no seguinte enlace, sendo o código identificar deste PROGRAMA DE AXUDAS A REACTIVACION ECONÓMICA COMPOSTELA MOVESE 2020 COVID19 o 505698:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505698

 O prazo de presentación de solitudes abrirá ao día seguinte da publicación da CORRECCIÓN de erros do mencionado extracto  no BOP Coruña.

Compartir: